BOEK BESTELLEN
Het boek kost 24,90 euro (19,95 euro + 4,95 euro verzendkosten). Je ontvangt via e-mail een betaalverzoek/factuur. Als je meerdere boeken bestelt, blijven de verzendkosten totaal 4,95 euro.
luxe hardcover • 120 pagina's • genaaid gebonden • 20 x 30 cm • ISBN 978-90818770-6-0
Bestel
Dank je voor je bestelling! Je ontvangt snel bericht via e-mail met bevestiging en betaallink/factuur.
PREDIKANT & SAMENLEVING AUG 2022
FOTOEXPOSITIE IN BOKSUM (FR) VANAF 2/10/2021
Na de succesvolle uitgave van Portret van de Kerk is er nu ook een expositie.
Een selectie van de foto’s is vanaf zaterdag 2 oktober 2021 te zien in de Sint Margrietkerk in Boksum (Fr). Het gaat om tweeluiken van kerk en predikant en om individuele portretten van predikanten.
De Sint Margrietkerk is zonder meer al het bekijken waard. De kerk ligt op de terp van Boksum op een prachtig kerkhof omzoomd door een dubbele rij van 100 lindebomen. Delen van de kerk stammen uit de twaalfde eeuw. Het interieur is rijk van tal van historische voorwerpen. De kerk is eigendom van Stichting Alde Fryske Tsjerken en wordt goed onderhouden.
De Sint Margrietkerk wordt gebruikt door de Protestantse Gemeente Terpoarte (Deinum, Boksum, Blessum). Deze gemeente is ook bezocht in het kader van het fotoproject.
De kerk is dagelijks en gratis toegankelijk van 10-17u.
Zie ook persbericht.
FRIESCH DAGBLAD 29/9/2021
COMMISSARIS VAN DE KONING FRYSLÂN 20/5/2021
De Commissaris van de Koning in Provincie Fryslân, drs Arno Brok, heeft vandaag mijn boek Portret van de Kerk in ontvangst genomen. 

Dit gebeurde in de prachtige raadzaal van het Provinciehuis in Leeuwarden.

We spraken over onze roots (beiden komen we uit de Alblasserwaard) en over het cultureel erfgoed van de provincie met de hoogste kerkdichtheid.

Brok reageerde enthousiast op het project en de wijze waarop de predikanten zijn geportretteerd in beeld en tekst.
FRIESCH DAGBLAD 17/5/2021
FREEK DE JONGE 16/5/2021
Cabaratier en domineeszoon Freek de Jonge schreef het voorwoord van Portret van de Kerk. Vandaag bezocht ik hem en bracht ik hem het boek. Hella en Freek waren er erg enthousiast over. We spraken over het fotoproject, over de biografie van zijn vader (waar Freek nu aan werkt) en natuurlijk over, zoals te doen gebruikelijk, de actuele ellende in de wereld.
CROWDFUNDING: ALLE BOEKEN BEZORGD 15/5/2021
Deze week zijn alle boeken afgeleverd! Er komen al veel enthousiaste reacties binnen. Ook worden tips gegeven voor verdere promotie van het boek, via boekhandels en via exposities. Daar ga ik de komende weken mee aan de slag.
Het boek is op dit moment verkrijgbaar via:
• online via deze pagina (zie boven)
• online via Bol.com - daar zijn ook verkrijgbaar: Zadelpunt (2017) en De Straat Is Van Ons (2019)
• Boekhandel Het Boekhuis Stumpel in Workum
• Boekhandel Het Boekhuis in Bolsward
• Boekhandel Muizelaar in Koudum
Meer boekhandels volgen.
FRIESCH DAGBLAD 15/5/2021
FRIESCH DAGBLAD 8/5/2021
FRIESCH DAGBLAD 5/5/2021
FRIESCH DAGBLAD 30/4/2021
FRIESCH DAGBLAD 17/4/2021
CROWDFUNDING GESLAAGD 1/4/2021
De crowdfunding is geslaagd! Het doel is behaald. De campagne liep van 3 februari tot en met 31 maart. Op de laatste dag werd het doelbedrag van 4.750 euro gehaald. Dat betekent dat nu alle aandacht kan uitgaan naar het drukproces, de presentie en de verkoop van het boek. Via voordekunst, deze website en de socials worden donateurs en andere geïnteresseerden op de hoogte gehouden.
ONTWERP 30/3/2021
ontwerp
ontwerp
voorwoord Freek de Jonge
voorwoord Freek de Jonge
Ontwerp en impressie van Portet van de Kerk.
Freek de Jonge heeft inmiddels het voorwoord geschreven
TOEKOMST RELIGIEUS ERFGOED 30/3/2021
LEEUWARDER COURANT 27/3/2021
NEDERLANDS DAGBLAD 20/3/2021
CROWDFUNDING EN VOORVERKOOP VAN START! 3/2/2021
[3/2/2021] Vandaag zijn crowdfunding en voorverkoop voor mijn boek en foto-expositie van start gegaan. Als het meezit is het boek in april verkrijgbaar. Help je mee om dit te realiseren?
[3/3/2021] Een maand onderweg en op ruim 50% van het doelbedrag. Dat gaat prima zo. Maar nog wel een weg te gaan. Het boek kan pas gedrukt worden als het doel behaald wordt. Een opsteker: KerkBeamer steunt het project en er staan nog wat pannetjes op het PR-vuur.
[28/3/2021] Nog een paar dagen te gaan. De opbrengst is al meer dan 80% van het doelbedrag. Deze week zijn er een aantal landelijke publicaties dus dat kan nog een hoop opleveren. En Kerk&Co steunt het project ook! Erg blij met alle particuliere en zakelijke donaties.
[1/4/2021] Crowdfunding geslaagd! Het doel is behaald.
LOCATIES IN PORTFOLIO (27)
BOEK 'PORTRET VAN DE KERK' (UPDATE 18/1/2021)
Het fotografiewerk zit er bijna op. Bijna 30 zeer gevarieerde portretten liggen te wachten op publicatie. De vormgever is inmiddels gestart en de planning is nog steeds dat het boek in april verkrijgbaar is.
Cabaretier en domineeszoon Freek de Jonge schrijft het voorwoord. 
En er is nog meer goed nieuws. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Stichting Alde Fryske Tsjerken hebben een bescheiden doch zeer welkome financiële bijdrage toegezegd om publicatie mogelijk te maken.
LEEUWARDER COURANT 21/9/2020
NEDERLANDS DAGBLAD 14/8/2020
DAGBLAD TROUW 11/8/2020
EEN SELECTIE VAN DRIE PORTRETTEN
HUIZINGE - BARBARA DE BEAUFORT
De laat-romaanse kerk van Huizinge is al van midden 13e eeuw en heeft dus een rijke geschiedenis. Het godshuis staat op een verhoogd kerkhof op de dorpswierde en heeft een interieur dat zowel statig als gemoedelijk is. Het is niet overdreven versierd maar toch is er veel te zien. De meloenvormige koepelgewelven tonen decoratief en figuratief schilderwerk dat is aangebracht ongeveer in de periode 1250 - 1550. Opvallend zijn de afbeelding van een eenhoorn als zinnebeeld van kuisheid en de complete voorstelling van het Laatste Oordeel. 
De kansel met dooptuin dateert van begin 19e eeuw; het balustrade-orgel is van 1825 en verkeert nog geheel in oorspronkelijke staat. Op de kansel ligt een Statenbijbel, in 1748 gedrukt bij Nikolaas Goetzee in Gorinchem. Op het kerkhof zijn interessante grafzerken te zien van onder andere predikanten en bekende Groninger families.
Barbara de Beaufort is pastoraal medewerker en sinds 10 jaar verbonden aan de kerk, net als haar echtgenoot die ook predikt. 'Er is een groep van voorgangers en we wisselen elkaar af. Dat werkt erg goed. Ik voel mij overigens meer gemeentelid dan voorganger', vertelt De Beaufort. Huizinge is een klein dorp, maar de kerk heeft een streekfunctie. 'We hebben meer dan 100 leden en de opkomst tot vlak voor de coronacrisis was elke zondag zo'n 45 mensen', voegt zij toe.
De Beaufort werd geboren op Texel, woonde in de Betuwe en werkte voor haar komst naar Huizinge in Wassenaar. Daar was zij actief in de kerk en een verzorgingshuis. 'Mijn man en ik vielen voor deze kerk toen wij merkten hoe tijdens de dienst iemand uit de gemeente nog even naar voren liep en de krijtborden bijwerkte', vertelt zij. 'Dat is typerend voor de informele sfeer onder de leden'.
In de kerk is aandacht voor kunst en cultuur waardoor de kerk een brede functie heeft. Er zijn poëziemiddagen, filosofielezingen, concerten en er mag kunst getoond worden. Het hartvormige werk gemaakt uit vogelveren is van De Beaufort zelf. 'Ik wilde de wind zichtbaar maken en dat is met dit werk gelukt.'
BEETSTERZWAAG - BART ELBERT
De Martenskerk is in 1803 gebouwd ter vervanging van de vervallen 14e eeuwse kapel. Twee vooraanstaande families betaalden de bouwkosten. In de kerk worden op diverse plekken hun namen genoemd. Er is bovendien een aparte ingang, met daarnaast twee herenbanken, die herinneren aan de royale schenking van de twee families.
In de volksmond heet het de Dorpskerk. Omdat de oude middeleeuwse kerk gewijd was aan Sint Maarten probeert men de verwijzing naar hem weer in ere te herstellen. Het interieur van de kerk is eenvoudig maar er zijn interessante objecten, zoals de zeventiende eeuwse preekstoel en het orgel uit het midden van de negentiende eeuw.
Bart Elbert is sinds 2018 predikant van de gemeente. Na 14 jaar in Roden te hebben gewerkt, maakte hij de overstap. 'Ik wilde daar niet tot mijn emeritaat blijven en dit kwam op mijn pad', vertelt hij. Elbert woont in de pastorie en heeft de gemeente inmiddels omarmd. De rust hier is een weldaad.
De ontwikkeling van de kerk naar een bredere functie juicht hij toe: 'Mensen denken nog steeds aan de traditionele zondagdienst waar de dominee vertelt wat wel en niet mag, maar vandaag de dag is er juist veel ruimte voor open dialoog en voor kunst en cultuur.' 
De kerk staat midden in het licht op een stille plek. 'Als kerk in het dorp willen wij graag een vindplaats zijn voor stilte en spiritualiteit en een ontmoetingsplek voor iedereen om met elkaar te delen wat ons bezig houdt, dat is onze missie', zegt Elbert.
STEDUM - WOUTER VAN WINGERDEN
De Bartholomeüskerk is gebouwd op een wierde met een gracht eromheen. De romano-gothische kerk stamt uit het eind van de dertiende eeuw. De grote preekstoel staat op een opvallende plek: midden tussen het schip en het koor. Het interieur van de kerk is veelzijdig en indrukwekkend. Bijzonder rijk versierd met plafondschilderingen en details van houtsnijwerk. In de apsis staat het praalgraf van landedelman Adriaan Clant, uit 1672.
Predikant Wouter van Wingerden (1981) verhuisde vijf jaar geleden van Hoogblokland naar Stedum. 'Ik werd beroepen, zoals dat gebruikelijk is bij predikanten. Het was een hele stap voor mijn gezin. Maar de kerkelijke situatie in Groningen past mij beter dan de kerkelijke cultuur van de Biblebelt.' Aanvankelijk woonde hij in de pastorie: een statig huis pal naast de kerk. “Ik kon vanuit mijn tuin zo door de zij-ingang de kerk binnen”. Door de verkoop van dat monumentale pand woont hij nu in het dorp. “Sinds die tijd heb ik makkelijker contact met de dorpsbewoners”, verklaart Van Wingerden, “dat is een groot voordeel want ik vind het belangrijk dat mensen mij gemakkelijk kunnen benaderen. Nu heb ik voor de dienst op zondag al met meerdere mensen een praatje gemaakt”. 
Over Adriaan Clant zegt hij: “Dat was een belangrijk man, maar het graf op die plek vind ik wat overdreven. Dat had van mij niet gehoeven. In die zin staat de preekstoel wel goed. Dat haalt het zicht op dat grote praalgraf een beetje weg”.

You may also like

Back to Top